Zapraszamy na odpust ku czci św. Anny

Zielona Górka

piątek,dn. 26 lipca br.,  g. 17-19.30