Zgodnie z wnioskami, które podjęliśmy z Parafianami w dn. 26 lipca br na czas remontu  mostu, mającego usytuowanie bezpośrednio z działką parafialną, zezwala się na postój aut w wyznaczonej strefie terenu kościelnego. Wjazd od strony drogi powiatowej. 

Informacje o możliwości parkowania zostały podane do publicznej wiadomości w niedzielę dn. 29.07.2018 r. oraz na stronie WWW (www.uswietejanny.pl)

Dziękuję za życzliwość i spotkanie osób zainteresowanych. W razie niejasności proszę o telefon 730 290 829 (jest on także widoczny w głównych drzwiach kościoła w Nikielkowie).

 

Udostępniamy informację p. Sołtysa o następującej treści:

    W dniu dzisiejszym zostałem poinformowany przez kierownika budowy drogi Nikielkowo – Wójtowo, że dnia 15. 09. 2018 roku ( sobota ), będą likwidowane tymczasowe podjazdy na posesje przy ul. Lawendowej, Miętowej i Bazyliowej. Prace te mają bezpośredni związek z przygotowaniem nawierzchni drogi do układania asfaltu.
    Za moim pośrednictwem, prosi o wyprowadzenie pojazdów poza swoje posesje.
    W dniach 17-18 września 2018 roku ( poniedziałek i wtorek ), będą prowadzone prace niwelacyjne całej drogi, a od 19.09. ( środa ) do końca tygodnia, będzie kładziony asfalt na całej długości drogi. Asfalt ma być układany od ulicy Lawendowej.
    Ponadto informuję, że właściciele kilku działek budowlanych w ciągu ulicy Tęczowej, nie wyrazili zgody na przejazd pojazdów. W tej sytuacji, nie jesteśmy w stanie podjąć tam jakichkolwiek prac, choć Skanska chciała swoim sprzętem i materiałem stabilizującym, zapewnić przejezdność na tej trasie.
    Wg zapewnień kierownika budowy wiaduktu, w ciągu kilku dni rozpocznie pracę osoba nadzorująca przejście przez tory. O terminie rozpoczęcia pracy i godzinach, poinformuję Państwa oddzielnym komunikatem.

                                Sołtys

                            Edward Maciejewski