Dziękuję z całego serca dobremu Bogu za dzień naszego świętowania; wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszego odpustowego wieczoru. W szczególności dziękuję:

 • Księżom z dekanatu za jednanie nas z Bogiem w sakramencie spowiedzi świętej;
 • Ks. Pawłowi Kozickiemu za słowo i przewodniczenie celebrze;
 • Służbie Liturgicznej Ołtarza;
 • P. Sebastianowi – szafarzowi za pomoc przy ogarnięciu nowej zakrystii;
 • Radzie Osiedla na czele z p. Piotrem Klimas za nagrody oraz zawsze otwarte spojrzenie na rzeczywistość;
 • Sprzątającym świątynię przed i po uroczystościach;
 • P. Andrzejowi wraz z małżonką i p. Daukszys za grill i logistykę;
 • P. Dariuszowi wraz rodziną Niksa za pomoc i dobre słowo;
 • Paniom w kuchni za przepyszny posiłek i trud pracy w kuchni;
 • P. Eli Szydlik za szaleństwo z dziećmi;
 • P. Wasilewskim wraz z dziećmi za pomoc przy zbiórce;
 • P. Janinie za porwanie wszystkich do tańca;